Tutoriál: Nastavení varia Unity

Posted on Posted in Tutoriál, Uncategorized

Unity umožňuje provést základní konfiguraci parametrů varia.  Nastavení se provádí pomocí PC a je nezávislé na použitém letovém počítači (můžete tedy libovolně volit mezi XCsoar, LK8000 či jinými systémy). Součástí základního nastavení jsou parametry citilivosti, upravení zvukových profilů a prahů zvukové akustiky díky nimž si může každý pilopt přizpůsobit chování varia dle svých požadavků.

Jak konfigurovat přístroj Unity?

  1. Připojte Unity k PC v režimu čtečky, tak aby se objevil jako disk ve vašem počítači
  2. Stáhněte si  konfigurační aplikaci 
  3. Spusťte aplikaci pomocí UnityConfig.execonfig
  4. Proveďte načtení stávající konfigurace pomocí volby Unity/Read config
  5. Nastavte parametry přístroje dle vašich požadavků
  6. Uložte je pomocí Unity/Write configunity config
  7. Hotovo, při příštím spuštění přístroje bude vario fungovat podle nových parametrů

Popis nastavení

Vario

Limit pro stoupání (lift treshold) – minimální stoupání pro akustickou signalizaci. Ideální nastavení je okolo 0,1 – 0,3 m/s.

Limit pro klesání (sink treshold) – minimální klesání pro akustickou signalizaci. Hodnota je silně závislá na preferencích pilota. Takticky je vhodné ji nastavit na hodnotu opadání, kdy se vyplatí zvýšit rychlost pro opuštění případného klesavého proudu (tedy na středně výkonných pg křídlech okolo klesání 2,5 – 3 m/s)

Citlivost (sensitivity) – parametr ovlivňující rychlost reakce varia, pro rychlejší reakci volte vyšší hodnotu. V případě příliš vysokého nastavení může vario častěji generovat “falešné” pípnutí například při průletu turbulencí apod. Toto chování lze částečně liminovat nastavením vyššího akustického prahu pro signalizaci stoupání.

Zvuky

Jednoduchým stiskem tlačítka umožňuje Unity přepínat mezi dvěma předdefinovanými profily

  • Základní profil (vždy s maximální hlasitostí)
  • Profilem pro nízkou hlasitost (s hlasitostí v rozsahu 1-9)

Pro oba profily lze nastavit základní frekveci (výšku tónu). Méně hlasitý profil je nastaven na nižší hlasitost s výškou tónu 800 Hz, tedy tón pro poslech příjemnější, ale hůře slyšitelný v turbulentních podmínkách. Pro nejvyšší hlasitost použijte hodnotu v okolí 2700 Hz.

Násobitel pípání – rychlost zvukové signalizace. Základní pípání při signalizaci stoupání je zhruba 0,5 s dlouhé. V případě nastavení hodnoty nižší než 100% se bude délka pípnutí zkracovat. Naopak při nastavení hodnoty vyšší než 100% bude Unity generovat “rychlejší” zvukový profil.

 

Kompenzace -Rychlost

Tato volba je využita pouze s přístroji obsahující rychlostní sondu a slouží k úpravě kompenzační křivky pro odlazení IAS vlivem změny obtékání přístroje vlivem umístění. Podrobněji se o ní dozvíte v jiném tutoriálu.